Odbory AMU zastupují zájmy, práva a potřeby všech zaměstnanců školy, a to především v ekonomické, mzdové, pracovně-právní a sociální oblasti.

Aktuálně

23. 9. 2020
Odbory uzavřely nový dodatek ke Kolektivní smlouvě, který na AMU zavádí nový benefit v podobě hrazeného očkování proti chřipce. Benefit bude možné uplatnit do konce roku 2020.

2. 7. 2020
V nelehké post-krizové době uzavřela odborová organizace AMU memorandum o snižování nákladů na škole v oblastech doplňkové činnosti. Všichni doufáme, že situace se co nejdříve zlepší. Do té doby je pro nás všechny prioritou zachování pracovních míst.

29. 4. 2020
Byl podepsán nový dodatek Kolektivní smlouvy AMU zavádějící přímou finanční pomoc zaměstnancům v nouzi.

5. 2. 2020
Odbory AMU blahopřejí Andree Slovákové k vítězství v děkanských volbách FAMU. Jsme rádi, že zvítězila kandidátka, pod jejímž vedením se FAMU bude rozvíjet k sebevědomé, současné a environmentálně odpovědné škole s etickým pracovním i studijním prostředím. Těšíme se na budoucí spolupráci!.

11. 11. 2019
Newsletter odborů AMU, podzim 2019.

30. 4. 2019
Uzavřena nová kolektivní smlouva AMU.

7. 10. 2018
Prohlášení odborů ve sporu s vedoucími zaměstnanci FAMU.

17. 1. 2018
Odborová organizace AMU uzavřela novou kolektivní smlouvu.

26. 8. 2017
Otevřený dopis výboru základní organizace Vysokoškolského odborového svazu AMU
k neprodloužení smlouvy pedagogovi FAMU doc. Vítu Janečkovi

28. 5. 2017
Otevřený dopis výboru základní organizace Vysokoškolského odborového svazu AMU
k neprodloužení smlouvy pedagogovi FAMU PhDr Michalovi Bregantovi

Co je cílem odborů?

Vyjednáváme v rámci Kolektivní smlouvy výhodnější pracovní podmínky a mzdové ohodnocení, než jaké mohou zajistit individuální pracovní smlouvy.

Na základě zákoníku práce a kolektivní smlouvy bráníme práva zaměstnanců, aktivně se podílíme na jednáních v případech sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.

Napomáháme zlepšení komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a vytvoření bezpečného a nediskriminujícího pracovního prostředí.

Kdy se na nás obrátit?

Při porušování zákoníku práce a Kolektivní smlouvy na vašem pracovišti – odborová organizace bude následně daný problém řešit s vedením školy.

Pokud máte konstruktivní připomínky k současné podobě Kolektivní smlouvy AMU. Odborová organizace ráda přivítá vaše podněty a pokusí se je případně zapracovat do aktualizované podoby.

Odbory mohou vyjednávat se zaměstnavatelem místo vás – například při přeřazení na jinou pracovní pozici proti vašemu souhlasu, pokud jste byli propuštěni z práce v rozporu s podmínkami danými zákoníkem práce, nebo v případech šikany na pracovišti.

Svým členům navíc odborová organizace nabízí i bezplatnou právní konzultaci či zastupování u soudu.

Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva je právně závazný dokument odsouhlasený po vzájemné dohodě vedením AMU a výborem základní organizace vysokoškolského odborového svazu AMU. Kolektivní smlouva je platná pro všechny zaměstnance AMU – včetně těch, kteří nejsou členy odborů.

Co může řešit Kolektivní smlouva? Mimo jiné mzdové ohodnocení zaměstnanců a valorizace mezd, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, podmínky propouštění z organizačních důvodů a převádění zaměstnanců na jinou pracovní pozici, odstupné, podmínky práce přesčas, odměny za mimořádnou aktivitu, při příležitosti životních jubileí a odchodu do důchodu, hrazení lékařských prohlídek ze strany zaměstnavatele, dohlížení na dodržování podmínek bezpečnosti na pracovišti, řešení pracovních úrazů a následného odškodnění, zřízení a využívání sociálního fondu, zaměstnanecké benefity a mnohé další.

Jak se stát členem

Členství vzniká odesláním přihlášky na adresu odborů a uhrazením měsíčního členského poplatku, který v tento okamžik činí 70 Kč za 1 měsíc.

Přihláška ke stažení:


Vyplněnou přihlášku zašlete na poštovní adresu odborové organizace AMU, nebo na e-mail odbory.amu@gmail.com.

Proč se stát členem

Jako členové odborů se můžete podílet na vyjednávání podmínek pracovně-právních vztahů a mzdového ohodnocení na AMU a na řešení pracovně-právních sporů. Vedení AMU je povinno s odborovou organizaci řadu záležitostí projednat, nebo přímo podléhají schválení odborovou organizací.

Za malý měsíční poplatek navíc získáte právo na bezplatné právní poradenství (a to nejen ve věcech souvisejících se zaměstnáním) a možnost využít rozličné slevy a výhodné nabídky při registraci na webu Odbory plus.

Pokud se stanete členy odborů, významně podpoříte jejich vyjednávací pozici a zároveň získáte možnost sami aktivně přispět ke zlepšování podmínek práce na naší škole.

Kdo je členem odborů?

Informace o členství v odborech je tajná. Zaměstnavatel nemá přístup k informaci o tom, kdo je členem. V tento okamžik mají odbory několik desítek členů ze všech fakult AMU napříč různých pedagogických, či nepedagogických profesí a pracovních zařazení.

Kontakt

ZO VOS AMU (5100)
Tržiště 18
118 00 Praha 1
odbory.amu@gmail.com
Facebook

IČO 71232125
Reg. u MV ČR 3. 7. 1990
VS/1 1777/90E
Bankovní spojení:
Česká spořitelna 1936541319/0800

Vedení

Robert Smolík
Člen výboru, předseda
robert.smolik@damu.cz

Terezie Kumar
Členka výboru, hospodářka
terezie.kumar@famu.cz

Nela Beislová
Členka výboru
nela.beislova@famu.cz

Eliška Mlynáriková
Členka výboru
eliska.mlynarikova@famu.cz

Iva Oplištilová
Kontrolní komise
iva.oplistilova@hamu.cz

Další informace

Vysokoškolský odborový svaz
http://vos.cmkos.cz

Českomoravská konfederace odborových svazů
https://www.cmkos.cz

Odobory info – novinky a obecné informace
http://odbory.info

Odbory on-line – právní poradenství
http://www.odbory-online.cz

Odbory plus – benefity členství v odborech
http://www.odboryplus.cz