Odbory AMU zastupují zájmy, práva a potřeby všech zaměstnanců školy, a to především v ekonomické, mzdové, pracovně-právní a sociální oblasti.

Sledujte naše aktivity na Facebooku.

Co je cílem odborů?

Vyjednáváme v rámci Kolektivní smlouvy výhodnější pracovní podmínky a mzdové ohodnocení, než jaké mohou zajistit individuální pracovní smlouvy.

Na základě zákoníku práce a kolektivní smlouvy bráníme práva zaměstnanců, aktivně se podílíme na jednáních v případech sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.

Napomáháme zlepšení komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a vytvoření bezpečného a nediskriminujícího pracovního prostředí.

Kdy se na nás obrátit?

Při porušování zákoníku práce a Kolektivní smlouvy na vašem pracovišti – odborová organizace bude následně daný problém řešit s vedením školy.

Pokud máte konstruktivní připomínky k současné podobě Kolektivní smlouvy AMU. Odborová organizace ráda přivítá vaše podněty a pokusí se je případně zapracovat do aktualizované podoby.

Odbory mohou vyjednávat se zaměstnavatelem místo vás –např. při přeřazení na jinou pracovní pozici proti vašemu souhlasu, pokud jste byli propuštěni z práce v rozporu s podmínkami danými zákoníkem práce, nebo v případech šikany na pracovišti.

Svým členům navíc odborová organizace nabízí i bezplatnou právní konzultaci či zastupování u soudu.

Aktuálně

7. 10. 2018
Prohlášení odborů ve sporu s vedoucími zaměstnanci FAMU.

17. 1. 2018
Odborová organizace AMU uzavřela novou kolektivní smlouvu.

26. 8. 2017
Otevřený dopis výboru základní organizace Vysokoškolského odborového svazu AMU
k neprodloužení smlouvy pedagogovi FAMU doc. Vítu Janečkovi

28. 5. 2017
Otevřený dopis výboru základní organizace Vysokoškolského odborového svazu AMU
k neprodloužení smlouvy pedagogovi FAMU PhDr Michalovi Bregantovi

Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva je právně závazný dokument odsouhlasený po vzájemné dohodě vedením AMU a výborem základní organizace vysokoškolského odborového svazu AMU. Kolektivní smlouva je platná pro všechny zaměstnance AMU – včetně těch, kteří nejsou členy odborů.

Co může řešit Kolektivní smlouva? Mimo jiné mzdové ohodnocení zaměstnanců a valorizace mezd, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, podmínky propouštění z organizačních důvodů a převádění zaměstnanců na jinou pracovní pozici, odstupné, podmínky práce přesčas, odměny za mimořádnou aktivitu, při příležitosti životních jubileí a odchodu do důchodu, hrazení lékařských prohlídek ze strany zaměstnavatele, dohlížení na dodržování podmínek bezpečnosti na pracovišti, řešení pracovních úrazů a následného odškodnění, zřízení a využívání sociálního fondu, zaměstnanecké benefity a mnohé další.

Jak se stát členem

Členství vzniká odesláním přihlášky na adresu odborů a uhrazením měsíčního členského poplatku, který v tento okamžik činí 70 Kč za 1 měsíc.

Přihláška ke stažení:


Vyplněnou přihlášku zašlete na poštovní adresu odborové organizace AMU, nebo na e-mail odbory.amu@gmail.com.

Proč se stát členem

Jako členové odborů se můžete podílet na vyjednávání podmínek pracovně-právních vztahů a mzdového ohodnocení na AMU a na řešení pracovně-právních sporů. Vedení AMU je povinno s odborovou organizaci řadu záležitostí projednat, nebo přímo podléhají schválení odborovou organizací.

Za malý měsíční poplatek navíc získáte právo na bezplatné právní poradenství (a to nejen ve věcech souvisejících se zaměstnáním) a možnost využít rozličné slevy a výhodné nabídky při registraci na webu Odbory plus.

Pokud se stanete členy odborů, významně podpoříte jejich vyjednávací pozici a zároveň získáte možnost sami aktivně přispět ke zlepšování podmínek práce na naší škole.

Kdo je členem odborů?

Informace o členství v odborech je tajná. Zaměstnavatel nemá přístup k informaci o tom, kdo je členem. V tento okamžik mají odbory několik desítek členů ze všech fakult AMU napříč různých pedagogických, či nepedagogických profesí a pracovních zařazení.

Kontakt

ZO VOS AMU (5100)
Tržiště 18
118 00 Praha 1
odbory.amu@gmail.com
Facebook

IČO 71232125
Reg. u MV ČR 3. 7. 1990
VS/1 1777/90E
Bankovní spojení:
Česká spořitelna 1936541319/0800

Vedení

Martin Blažíček
Úřadující předseda výboru a hospodář
martin.blazicek@famu.cz

Jana Horká
Členka výboru
jana.horka@hamu.cz

Martin Řezníček
Člen výboru
martin.reznicek@famu.cz

Robert Smolík
Člen výboru
robert.smolik@damu.cz

Lenka Petrová
Kontrolní komise
lenka.petrova@famu.cz

Další informace

Vysokoškolský odborový svaz
http://vos.cmkos.cz

Českomoravská konfederace odborových svazů
https://www.cmkos.cz

Odobory info – novinky a obecné informace
http://odbory.info

Odbory on-line – právní poradenství
http://www.odbory-online.cz

Odbory plus – benefity členství v odborech
http://www.odboryplus.cz